Handledager hos Freske Fraspark

Postet av Stange Sportsklubb den 26. Mar 2019

Det blir handledager hos Freske Fraspark fra mandag 1. april til og med lørdag 13. april, samt fra tirsdag 23. april til og med lørdag 27. april. Medlemmer i SSK får minimum 30% rabatt på alle fotballrelaterte varer. (noen toppmodeller på fotballsko gir 20% rabatt). Normalt får medlemmer i SSK 20% rabatt på varer fra Umbro, Mizuno, Proline, Fibra, Scott (running og vintertekstil), Thorlo, OR og Trimona.


Ved å handle produktet fra Umbro, Mizuno, Proline, Fibra, Scott (running og vintertekstil), Thorlo, OR og Trimona hos Freske Fraspark støtter du samtidig Stange Sportsklubb.

Åpningstider er mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15.0 Kommentar

Vegard Fikke utnevnt til æresmedlem i Stange Sportsklubb

Postet av Stange Sportsklubb den 22. Mar 2019

Siden Stange Sportsklubb ble stiftet i 1904 har klubben hatt en rekke ildsjeler som har gjort at klubben eksisterer den dag i dag. Noen få av ildsjelene, 23 i tallet, har utmerket seg spesielt og blitt hedret med tittelen æresmedlem. 21. mars 2019 fikk Stange Sportsklubb sitt 24. æresmedlem.
 
Vegard Fikke ble foran klubbens årsmøte hyllet av styreleder Erik Hager og de øvrige fremmøtte for sin innsats for klubben i over tjue år. I alle disse årene har Vegard stått på og lagt til rette for at små og store får utøve idretten de elsker på best mulig måte. Dette til tross for at han ikke har hatt egne barn i klubben på flere år. For Vegard er det en selvfølge å ta ut ferieuke for å bidra under klubbens fotballskole, og ellers setter han opp treningstider, har ansvar for kampoppsett, merking av baner, tar ansvar for klubbens dommere, styrer lyd og lys, jobber med Talentcup og garantert en rekke andre oppgaver som forfatter av denne teksten ikke har fått med seg. For Vegard er et ja-menneske som aldri sier nei til Stange Sportsklubb og bidrar der han kan. Han har gjentatte ganger uttalt at han gleder seg til å bli pensjonist, for da kan han bidra enda mer!
 
Vegard ble av avtroppende styreleder Erik Hager trukket frem som et prakteksemplar av et menneske. En ekte ildsjel som alltid er blid, positiv og bidrar til at barn og unge skal føle trygghet, mestring og glede. Klubben er stolte av å presentere Vegard Fikke som klubbens nyeste æresmedlem!
 
Gratulerer så mye Vegard, Stange Sportsklubb er evig takknemlig for alt du har gjort og gjør for små og store i klubben!


0 Kommentar

Sakspapirer til Stange Sportsklubbs årsmøte 21. mars 2019

Postet av Stange Sportsklubb den 14. Mar 2019

Vi viser til tidligere publisert innkalling til Stange Sportsklubbs årsmøte som avholdes på klubbhuset 21. mars kl. 18:30.

Nedenfor finnes sakspapirer:

Saksliste

Vedlegg:
Sak 4 - Årsberetning
Sak 5 - Regnskap
Sak 7 - Budsjett
Sak 8 - Organisasjonsplan
Sak 9 - Lovnorm

Vel møtt!  


0 Kommentar

Åpent kontor og torsdagskaffe på klubbhuset

Postet av Stange Sportsklubb den 8. Mar 2019

Fra torsdag 14. mars inviterer SSK alle interesserte til ukentlig torsdagskaffe på klubbhuset fra kl. 12. Klubben byr på gratis kaffe og kaker. Salg av f.eks varme retter i tillegg kan vurderes ved interesse.

Torsdagskaffen blir forhåpentligvis et positivt sosialt tiltak for alle som er en del av, eller som ønsker å bli en del av, SSK-familien. Kanskje vil du bidra med litt oppgaver i klubben? Eller kanskje du bare vil mimre litt om gamledager? Prate idrett med likesinnede? Her er alle velkommen, og det er ingen forpliktelser annet enn at du tar med godt humør 😊

Samme dag har daglig leder Espen kontordag på klubbhuset. Her, og på Idrettens Hus hvor øvrige kontordager er, er alle hjertelig velkommen innom for en prat og kopp kaffe 👍

På TV-skjermen er det ikke utenkelig at det vil rulle og gå en og annen klassisk fotballkamp eller annen idrett som gir mulighet for litt mimring 👌0 Kommentar

Årlig møte i fotballgruppa 13. mars kl. 19

Postet av Stange Sportsklubb den 7. Mar 2019

13. mars kl. 19:00 avholdes fotballgruppas årlige møte på klubbhuset. Lovnormen sier at følgende saker skal behandles:

  • Behandle regnskap.
  • Behandle gruppens årsberetning.
  • Fastsette budsjett.
  • Fastsette eventuell årlig treningsavgift
  • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).

Sakspapirer legges frem på det årlige møte.

Vi minner forøvrig om klubbens årsmøte 21. mars kl. 19:00 som er Stange Sportsklubbs øverste organ. Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder

b. 4 styremedlemmer

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d. To revisorer.

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne disse.

f. Valgkomité med leder og minst tre medlemmer. Valgkomiteen er felles for hovedlaget og fotballgruppa.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline