Treningsavgift og medlemskontingent

Følgende satser er fastsatt av styret for 2018Kontigent
Medlemskontingent, aktiv

Medlemskontingent, støtte
500 kr

200 kr

Treningsavgifter
J/G6 - J/G10 1200 kr
J/G11 - J/G12 1500 kr
J/G13 - J/G14 1800 kr
J/G16 2100 kr
G19 3000 kr
A-laget 3000 kr
Old-boys 1000 kr


For å få delta på treninger og kamper for SSK må disse avgiftene være betalt. Det gis ingen søskenmoderasjon.Medlemskontigent og treningsavgift dekker bl.a.:  • Forsikring av spillerne
  • To cuper pr. sesong
  • Vedlikehold av baneanlegg
  • Honorar til dommere
  • Utstyr
  • Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte.

Styret i SSK fotballgruppa

Powered by: Bloc