Økonomiplan SSK Fotball

SSK Fotball er en del av Stange Sportsklubb. Det er hovedlaget som har hovedansvaret for økonomien i klubben. Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskap, og betaler regninger for klubben. Daglig leder og klubbens regnskapsfører følger opp økonomien i SSK Fotball.

Fotballgruppa har eget budsjett og detaljert regnskap. Årets budsjett legges frem på årsmøtet for godkjenning. Medlemskontingent føres på hovedlaget og treningsavgift føres på fotballgruppa.

Klubben har kun en bankkonto. Opprettelse av eventuelle lagkasser skal være underlagt SSKs konto. Alle inntekter og utgifter skal via klubbens konti. All økonomi skal bokføres i klubbens regnskap.

Kiosksalg og inntekter fra andre dugnader som gjøres av fotballgruppa skal inn på klubbens konto. Dette gjelder også dugnader som utføres av enkeltlag. Dersom et lag skal på turnering eller andre aktiviteter som ikke klubben dekker, så skal alle innbetalinger gjøres til klubbens felles konto.

Klubben har en egen epost for fakturaer som går til regnskapsføreren. Inngående fakturaer attesteres av daglig leder og regnskapsfører.

Ved kiosksalg fylles det ut oppgjørsskjema, som signeres av to personer. Trenere og andre i klubben som skal ha bilgodtgjørelse leverer godkjent skjema for dette før godtgjørelsen utbetales. Kretsdommere sender selv dommerregninger til daglig leder. Klubbdommere får oppgjør etter endt vår- og høstsesong.

Ved manglende betaling av treningsavgift vil styret i fotballgruppa vurdere kampnekt og treningsnekt som konsekvens. Krav kan også oversendes inkasso ved manglende innbetaling etter gjentatte purringer. Inkasso sendes foreldre når det gjelder spillere under 18 år, og direkte på medlemmet for de over 18.

Forøvrig henvises det til Stange Sportsklubbs økonomihåndbok.


Levert av IdrettenOnline