Dugnader 

For at flest mulig kan drive med idrett lengst mulig, og med gode fasiliteter og gode sportslig og sosiale tilbud, er klubben avhengig av dugnadshjelp. Klubben har derfor flere dugnader gjennom året for å holde kostnadene så lave som mulig. Dugnad er dessuten en flott sosial arena og viktig for integrering. Dugnad skal være gøy og vi setter pris på alle som bidrar med dugnadshjelp. DU bidrar til at mange barn, unge og voksne kan få mye glede av idretten. TAKK!

Kioskvakter
Den største dugnaden for yngres avdeling er kioskvakter. Salget i kiosken gir viktige inntekter for yngres. Kioskvaktene fordeles så likt som mulig mellom lagene, utifra hvor mange spillere de har. Itillegg til vanlige seriekamper skal kiosken bemannes når det er Talentcup og ved eventuelle turneringer som arrangeres av SSK. Når kioskvaktene er fordelt mellom lagene vil lagleder motta informasjon om hvilke vakter de skal ha,samt instrukser for kioskvakten. Lagleder fordeler vaktene på de foresatte som ikke er trenere/lagleder for laget. Dersom tildelt vakt ikke passer må den som har fått vakten selv sørge for å få byttet den, og gi beskjed til lagleder. Ved behov kan man også bytte vakter med andre lag. Vær forberedt på at det kommer endringer av kamper som også fører til endringer i kioskvaktlisten.

Klubbdugnader
For å tilby gode fasiliteter er vi avhengige av også noen anleggsdugnader. Lagleder vil få informasjon når datoer bestemt for dette. Lagleder videresender informasjon om dugnaden til lagets foresatte/spillere. Dugnader på anlegget gjøres hovedsaklig av vår bane- og anleggskomitè, men det kan være behov for dugnadshjelp ved utbedringer av anlegget.

Salgsdugnad
Det gjennomføres også salgsdugnader gjennom Enjoy og Explendo. Klubbens spillere kan velge mellom disse to, men ikke kombinere pr medlem. Om man velger Enjoy må man betale 550 kr i Vipps (søk etter Stange Sportsklubb).
Enjoyguidene hentes i kiosk. Det er valgfritt om man ønsker å beholde de selv eller selge de videre. Velger man Explendo må man kjøpe eller selge varer på https://stangesportsklubb.explendo.no/ med 250 kr i fortjeneste til klubben. For å unngå utlegg kan kjøper velge navnet til selger i nettbutikken. Hos Explendo er det også mulig å kjøpe seg fri fra dugnaden. Dette koster 400 kr pr spiller. Familier med mer enn to barn trenger bare gjennomføre salgsdugnad for to av barna.

Les mer om Enjoy her. 

De som ikke velger Enjoy før mai settes man automatisk opp med Explendo. Hvis man allikevel ønsker Enjoy etter dette, og det er flere igjen på lager, ta kontakt med Espen. Explendo sender ut informasjon til alle oppsatt med Explendo frem til dugnaden er gjennomført av den enkelte.

Inntektene fra kioskvakter og andre felles dugnader for yngres avdeling går til budsjettet til yngres og disponeres av styret. Ved behov for økonomisk støtte til lagene søkes det direkte til styret om dette.

Inntektsbringende arbeid direkte til laget skal være godkjent av styret på forhånd.Søknad til styret om inntektsbringende arbeid til eget lag skal inneholde:
* Formålet, hva skal pengene brukes til .
* Tidspunkt og aktivitetens omfang.
* Forventet økonomisk gevinst.

Søknad sendes dugnadskoordinator Amund Røhne

Levert av IdrettenOnline