Dugnader 
For at flest mulig kan drive med idrett lengst mulig, og med gode fasiliteter og gode sportslig og sosiale tilbud, er klubben avhengig av dugnadshjelp. Klubben har derfor flere dugnader gjennom året for å holde kostnadene så lave som mulig. Dugnad er dessuten en flott sosial arena og viktig for integrering. Dugnad skal være gøy og vi setter pris på alle som bidrar med dugnadshjelp. DU bidrar til at mange barn, unge og voksne kan få mye glede av idretten. TAKK!

Kioskvakter
Den største dugnaden for yngres avdeling er kioskvakter. Kioskvaktene fordeles så likt som mulig mellom lagene, utifra hvor mange spillere de har. I tillegg til vanlige seriekamper skal kiosken bemannes ved tutneringer. Når kioskvaktene er fordelt mellom lagene vil lagleder motta informasjon om hvilke vakter de skal ha, samt instrukser for kioskvakten. Lagleder fordeler vaktene på de foresatte som ikke er trenere/lagleder for laget. Dersom tildelt vakt ikke passer må den som har fått vakten selv sørge for å få byttet den, og gi beskjed til lagleder. Ved behov kan man også bytte vakter med andre lag. Vær forberedt på at det kommer endringer av kamper som også fører til endringer i kioskvaktlisten.

Fra 2020 tar kioskvakter med bakst som selges i kiosk (f.eks langpanne, gjærbakst, muffins eller vafler). 

Klubbdugnader
Det kan også være behov for noen anleggsdugnader. Lagleder vil få informasjon når datoer bestemt for dette. Lagleder videresender informasjon om dugnaden til lagets foresatte/spillere. Dugnader på anlegget gjøres hovedsaklig av vår bane- og anleggskomitè, men det kan være behov for dugnadshjelp ved utbedringer av anlegget.

Salgsdugnad
Fra 2020 er klubbens salgsdugnad lodd fra NFFs fotball-lotteri. Les mer om organiseringen av loddsalget i 2020 her. 

Inntektene fra kioskvakter og andre felles dugnader for yngres avdeling går til budsjettet til yngres og disponeres av styret. Ved behov for økonomisk støtte til lagene søkes det direkte til styret om dette.

Inntektsbringende arbeid direkte til laget skal være godkjent av styret på forhånd.Søknad til styret om inntektsbringende arbeid til eget lag skal inneholde:
* Formålet, hva skal pengene brukes til .
* Tidspunkt og aktivitetens omfang.
* Forventet økonomisk gevinst.

Søknad sendes dugnadskoordinator Amund Røhne

Levert av IdrettenOnline