Organisasjonen SSK Fotball


Styret


Funksjon Navn Mobiltelefon Epostadresse
Styreleder Frank Kjerland 948 14 625
Frank@lkinnlandet.no
Styremedlem / Sportslig leder Jonny Lukassen
913 45 056jl@birc.no
Styremedlem / NestlederLinda Brenden 472 72 327
librende@online.no
Styremedlem / KassererHåkon Alm
417 54 161

StyremedlemKari Olsen
916 75282
kari.olsen@asko.no
Styremedlem / SekretærEspen Solgaard
906 78 610
solgaard@hotmail.noAndre roller


Funksjon Navn Mobiltelefon Epostadresse
Medlemsansvarlig

medlemsansvarlig@sskfotball.no

Ansvarlig anlegg (hovedlaget) Åge Monsen 926 38 949

aagemons@online.no

Trenerkoordinator


Materialforvalter


Ansvarlig banedisponering Vegard Fikke 916 59 061

fikke@online.no

Kasseansvarlig i kioskOle Bjarne Enger951 32 032

objeng@online.no

Kioskutvalg Nina Jensen

958 12 026

missnins@gmail.com

Vaktliste kiosk


Oppstartsansvarlig


Dommerkoordinator Vegard Fikke 916 59 061

fikke@online.no

FIKS-ansvarlig Hanne Fjellet Sivle 920 55 483

hfjellet@hotmail.com

Fair play-ansvarligDugnadsansvarlig


Powered by: Bloc