951 32 032951 32 032951 32 032951 32 032951 32 032

Politiattest

Krav om politiattest i Stange Sportsklubb Fotball

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.Les om ordningen her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi...


I SSK Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Styreleder og nestleder i SSK Fotball.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: - Logg deg inn til politiet sin side https://attest.politi.no/ med elektronisk ID, dvs. Bank ID, Min ID eller Buypass. Fyll ut kontaktinformasjon, og under nedtrekkslistene "Kategori" og "Formål" på den siden, velger du "Frivillige organisasjoner".Du må vedlegge en bekreftelse fra klubben. Ta kontakt med oss hvis du ikke har mottatt den.Så må du laste opp bekreftelsen, som på forhånd er ferdig utfylt av deg med navn og fødselsnummerskrives ut, fylles inn med penn, scannes/tas bilde av, lagres på pc og laste det opp derfra.
Her er Vedlegg til søknad

 


2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til SSK Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen

Styret i Stange Sportsklubb Fotball

Levert av IdrettenOnline