Treningsavgift og medlemskontingent

Følgende satser er fastsatt av fotballgruppas årlige møte og klubbens årsmøte i 2019:

Kontigent
Medlemskontingent, aktiv

Medlemskontingent, støtte
500 kr

250 kr

Treningsavgifter
J/G6 - J/G10 1300 kr
J/G11 - J/G12 1600 kr
J/G13 - J/G14 1900 kr
J/G16 2200 kr
G19 3100 kr
A-laget 3100 kr
Old-boys 1100 kr

2/3 av treningsavgoften faktureres vår, resterende faktureres i høstsesongen. 

For å få delta på treninger og kamper for SSK må disse avgiftene være betalt. Det gis ingen søskenmoderasjon.

Medlemskontigent og treningsavgift dekker bl.a.:

  • Leie av baner og haller utenfor sesong.
  • Forsikring av spillere.
  • To cuper pr. sesong
  • Vedlikehold av baneanlegg
  • Honorar til dommere
  • Utstyr
  • Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte.

Styret i SSK fotballgruppa


Levert av IdrettenOnline