Treningsavgift og medlemskontingent

Følgende satser er fastsatt av fotballgruppas årlige møte og klubbens årsmøte (oppdatert april 2020):

Kontigent
Medlemskontingent, aktiv

Medlemskontingent, støtte

Medlemskontingent, redusert (verv/trener/lagleder)
500 kr

250 kr

50 kr
Treningsavgifter
U7 1300 kr
U101400 kr
U12 1700 kr
U14 2200 kr
U16 2500 kr
Damelaget 3100 kr
A-lag herrer/G19 3500 kr
Old boys/old girls 1200 kr

2/3 av treningsavgiften faktureres vår for yngres avdeling, resterende faktureres i høstsesongen. 

For å få delta på treninger og kamper for SSK må disse avgiftene være betalt. Det gis ingen søskenmoderasjon.

Medlemskontigent og treningsavgift dekker bl.a.:

 • Leie av baner og haller utenfor sesong.
 • Forsikring av spillere.
 • To cuper pr. sesong
 • Vedlikehold av baneanlegg
 • Honorar til dommere
 • Utstyr
 • Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte.

  Pga den usikre situasjonen med koronaviruset er det noen avvik fra normal fakturering av treningsavgifter. Mer om det her. 


  Levert av IdrettenOnline