Innkalling til årsmøte i SSK fotball

Postet av Stange SK - Fotball den 20. Jan 2015

Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 18.30
Sted: Stange idrettspark, klubbhuset


Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsmeldinger
5. Innkomne forslag/saker – frist forslag: 2. februar 2015
6. Revidert regnskap
7. Budsjett 2015
8. Valg v/valgkomiteen
- valg av leder, styremedlemmer og medlem valgkomite


Frist for frasigelse av verv: 28. januar til valgkomiteen v/Tore Wolla, twolla@online.no