Vil du være med på laget?

Postet av Stange SK - Fotball den 4. Feb 2016

SSK fotball trenger deg!

Stange sportsklubb er basert på frivillighet. Klubben har en viktig rolle i lokalsamfunnet ved at vi gir små og store muligheter for aktivitet og fellesskap.

For at barn og unge skal få et godt tilbud er det mange ulike oppgaver som må og bør gjøres. Da er vi avhengige av frivillige. Vi ønsker å fordele oppgavene på flere, slik at ildsjelene vil og kan holde på lenger, og vi kan gjøre en enda bedre jobb sammen.

Du kan bli del av vårt fellesskap!

Det er mange roller som skal fylles i et idrettslag, hvilke rolle passer for deg?


Fotballgruppa har behov for personer til både små og store oppgaver:

Sportslig:

 • Trenerkoordinator - oppfølging av trenere, veiledning og organisering av kurs
 • Spillerutvikler - oppfølging av spillere, vurdering av hospitering, sone- og kretslag
 • Sportslig utvalg - vær med å oppdatere og implementere sportsplan med sportslige føringer, bidra til samarbeid mellom lag og organisering av aktiviteter og tiltak.
 • Trener
 • Gruppetrener - avlast trenerne ved å trene en mindre gruppe spillere
 • Keepertrener

Dommere:

 • Dommerkoordinator - organisere og følge opp dommere, sørge for kurs og informasjon.
 • Dommerveiledere - vær en voksen støtte og veileder for våre unge klubbdommere.
 • Ta imot dommere på 4.divisjonskamper

Kiosk og dugnad:

 • Kioskutvalg - vi trenger personer som sammen kan ha ansvar for driften av kiosken
 • Varer - bestille, vurdere vareutvalg og priser
 • Mottak av varer – ta imot leveranser, oftest på dagtid
 • Klargjøre kiosken før turneringer
 • Rydde i kiosken
 • Fordeling av kioskvakter - før hver sesong skal kioskvaktene fordeles på alle lagene og instruks sendes ut.
 • Dugnadsansvarlig - vær med på å organisere og informere om dugnader.

Organisering:

 • Lagleder - kontaktperson for laget, støttespiller og koordinator for trener, spillere, foreldre og styret.
 • Støtteapparat senior
 • Oppstartsansvarlig - vær med å ta imot årets femåringer, fortelle foreldrene om klubben.
 • Arrangement - vær med å arrangere årlig medlemsmøte, felles avslutning, Fair play-aktiviteter, sosiale tiltak, fotballskole eller turneringer.

Vedlikehold:

 • Banekomite - vær med å vedlikeholde anlegget.

Har du litt ledig tid som du kunne tenke deg å bruke til å bidra i klubben?

Har du sluttet å spille selv, men vil fortsatt være en del av fellesskapet?

Er du innflytter og ønsker å bli kjent med andre i bygda?

Du trenger ikke ha barn i klubben eller erfaring fra fotball for å bidra.

Vi tror at det på Stange er mange ressurspersoner som vi ikke har blitt kjent med enda.


Når mange oppgaver og roller legges til noen få ildsjeler så risikerer man å miste disse viktige kreftene. Med tydelig ansvarfordeling og flere som bidrar vil vi få mere stabilitet, det vil bli lettere å påta seg oppgaver og ikke minst vil vi sammen kunne gi barn og unge et godt tilbud med trygge rammer.

Det er viktig at klubben er tydelig i beskrivelser av roller og ansvar. SSK fotball har som mål å bli godkjent som NFF kvalitetsklubb i 2016. I det arbeidet er det en viktig forutsetning at man har gode rollebeskrivelser og at man har personer til å fylle de ulike rollene. De mest sentrale rollene i klubben er nærmere beskrevet i Klubbhåndboken vår på nett.

Når det gjelder oppgaver som krever kurs og utdanning, så vil klubben dekke det.

Vil du vite mer om hva en oppgave innebærer så Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Alle som vil bidra er velkomne, og vi kan sammen finne oppgaven som passer for deg!

Vi tar også gjerne imot tips om personer du tror kan og vil bidra, men som ikke selv tar kontakt med oss.

E-post: ssk.fotball@gmail.com

Tlf.nr 404 55 220 (Terje Wolla)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.