Stange Sportsklubbs fotballgruppe 2021

Rita Kulstad

Medlem fotballstyret
Jentefotballkoordinator
Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 99 63 04 35
Epost: rita.kulstad@gmail.com


Amund Røhne

Medlem fotballstyret

Tlf: 99 57 16 56
Epost: amund@aller.no 

Knut Røise Olsen

Leder fotballstyret
Kvalitetsklubbansvarlig

Tlf: 47 41 52 88
Epost: knut.roise.olsen@gmail.com

Jonny Lukassen

Nestleder fotballstyret
Sportslig leder
Leder Sportslig Utvalg
Oppstartsansvarlig

Tlf: 913 45 056
Epost: jonny@novitas.as 

Espen Andreas Borgersen

Daglig leder
Medlemsansvarlig
Overgangsansvarlig
Fair Play-ansvarlig
Administrativt ansvarlig Tine Fotballskole

Tlf: 40 48 36 29
Epost: dagligleder@stangesportsklubb.no 

Anders Nysæther

Materialforvalter

Tlf: 478 43 019
Epost: materialforvalter@stangesportsklubb.no


Espen Nordhagen Fjeldberg

Trenerveileder
Medlem Sportslig utvalg

Tlf: 416 70 834
Epost: trenerveileder@stangesportsklubb.no


Vegard Fikke

Dommerkoordinator
Kampoppsett

Tlf: 916 59 061
Epost: fikke@online.no


Rune Evensen

Spillerutvikler jenter
Medlem Sportslig utvalg

Tlf: 909 46 168
Epost: ru.evens@gmail.com


Martin Pettersen

FIKS-ansvarlig
Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 911 48 621
Epost: martipet@online.no


Ole Marius Hansen

Spillerutvikler gutter
Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 955 52 366
Epost: olemh@me.com


Gard Eskil Fraser

Sportslig ansvarlig Tine Fotballskole

Tlf: 952 31 298
Epost: gardeskilf@gmail.com


Kari Olsen

Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 916 75 282
Epost: kari.olsen@asko.no


Ole Bjarne Enger

Medlem Sportslig utvalg

Tlf: 951 32 032
Epost: objeng@online.no


Levert av IdrettenOnline