Stange Sportsklubbs fotballgruppe 2022

Her finner du oversikt over kontaktpersoner i Stange Sportsklubbs fotballgruppe. For beskrivelse av roller, besøk følgende side, eller trykk på hver enkelt persons rolle. 

Tommy Hagen

- Medlem fotballstyret
- Dugnads- og arrangementsansvarlig

Tlf: 951 67 380
Epost: Trykk på bildet

Rita Kulstad

- Medlem fotballstyret
- Jentefotballkoordinator

Tlf: 99 63 04 35
Epost: Trykk på bildet


Kristin Valle Karset

- Medlem fotballstyret

Tlf:464 16 271
Epost: Trykk på bildet

Ida Brenna

- Medlem fotballstyret

Tlf: 900 27 474
Epost: Trykk på bildet

Espen Andreas Borgersen

- Daglig leder
- Medlemsansvarlig
- Overgangsansvarlig
- Fair Play-ansvarlig
- Administrativt ansvarlig Tine Fotballskole
- Banedisponeringsansvarlig (treninger)
- Politiattestansvarlig
- Medlem fotballhallgruppa

Tlf:
Epost: Trykk på bildet

Jonny Lukassen

- Leder Sportslig utvalg

Tlf:913 45 056
Epost: Trykk på bildet


Espen Nordhagen Fjeldberg

- Trenerveileder
- Medlem Sportslig utvalg

Tlf: 416 70 834
Epost: Trykk på bildet


Ole Bjarne Enger

- Medlem Sportslig utvalg

Tlf: 951 32 032
Epost: Trykk på bildet


Ole Marius Hansen

- Spillerutvikler gutter
- Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 955 52 366
Epost: Trykk på bildet


Kari Olsen

- Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 916 75 282
Epost: Trykk på bildet


Rune Evensen

- Spillerutvikler jenter
- Medlem Sportslig utvalg

Tlf: 909 46 168
Epost: Trykk på bildet


Gard Eskil Fraser

- Sportslig ansvarlig Tine Fotballskole

Tlf: 952 31 298
Epost: Trykk på bildet


Vegard Fikke

- Dommerkoordinator
- Banedisponseringsansvarlig (kamper)

Tlf:974 96 988
Epost: Trykk på bildet


Martin Pettersen

- FIKS-ansvarlig
- Medlem Sportslig Utvalg

Tlf: 911 48 621
Epost: Trykk på bildet