Rutine ved innmelding/utmelding trener og lagleder

Når ny trener/lagleder starter
 

  • Lagleder skal fortløpende melde fra til medlem@stangesportsklubb.no hvis laget får en ny trener/lagleder i støtteapparatet. Informasjonen skal sendes pr. e-post og inneholde nødvendig kontaktinfo (fullt navn, fødselsdato, e-post, tlf, adresse) og spesifisert rolle (trener, assistentrener, hjelpetrener, lagleder). Medlemsansvarlig videresender info til fotball@stangesportsklubb.no (DL og fotballstyret er mottakere). Medlemsansvarlig legger inn det nye medlemmer i Rubic. 
  • Medlemsansvarlig sender info om politiattest til påtroppende trener/lagleder. Påtroppende trener/lagleder får beskjed om at vedkommende ikke kan utføre sine oppgaver før godkjent politiattest er fremvist. 
  • Fotballstyret ønsker den nye treneren/laglederen velkommen til klubben med nødvendig oppstartsinfo (lenke til klubbhåndbøker, treningsøkter, kontaktinfo, samarbeid trenerveileder, informasjon om kurs og annen aktuell info). trenerveileder@stangesportsklubb.no settes på kopi på mail til trenere. 
  • Når godkjent politiattest er fremvist kontakter daglig leder materialforvalter@stangesportsklubb.no som sørger for bekledning. Påtroppende trener/lagleder skal bli gjort kjent med retningslinjer for mottak av bekledning (fås til odel og eie ved gjennomført sesong). 
  • Påtroppende trener/lagleder får tilsendt info fra daglig leder om uttak av nøkkelkort. 
  • Nye trenere/lagledere inviteres til samling for nye trenere/lagledere. Samlinger avholdes 2-3 ganger årlig. 

Når trener/lagleder slutter

  • Lagleder sender fortløpende info til utmelding@stangesportsklubb.no når trener/lagleder slutter. Medlemsansvarlig videresender informasjon til fotball@stangesportsklubb.no, materialforvalter@stangesportsklubb.no og trenerveileder@stangesportsklubb.no (sistnevnte gjelder kun trenere). Medlemsansvarlig melder ut i Rubic med mindre vedkommende har andre roller i klubben eller ønsker å forbli medlem. Avtroppende trener/lagleder gir beskjed hvis de vil forbli medlem. Medlemskategori endres i så fall til støttemedlem eller aktivt medlem.
  • Materialforvalter kontakter avtroppende trener/lagleder om vilkår for å beholde bekledning ikke er oppfylt, med info om tilbakelevering/eventuell fakturering hvis avtroppende trener/lagleder vil beholde klærne. Om bekledning ikke er levert tilbake innen gitt frist, eller bekledningen er påført initialer eller merket på annet vis som gjør at klærne ikke kan gjenbrukes, sender materialforvalter fakturainfo (beløp, varer som faktureres) til faktura@stangesportsklubb.no
  • Daglig leder sperrer tilganger i nøkkelkort. Avtroppende trener/lagleder leverer tilbake nøkkelkort i merket boks på klubbhuset. 


Månedlig rutine

  • Innen den første uken av hver måned SKAL lagleder bekrefte sin lagsliste og støtteapparat (med roller) i Rubic. Medlemsansvarlig ber om bekreftelse første arbeidsdag i måneden med påminnelse via e-post og SMS.