Ønsker treningstid

Søknad om treningstid Stange idrettspark 2022

NB: Dersom ditt lag ønsker hel 11er-bane, kryss av for alle fire delene av Frenningbana. Ønsker man en halv 11er krysser man av for Frenningbana 1 og Frenningbana 2.

Tildelte treningstider i Stange idrettspark gjelder som hovedregel fra 1. april og ut november med mindre lagene ønsker kortere perioder. Tildelte tider for valgt periode legges inn i banekalender i Rubic. Vi tar forbehold om at det kan bli justering av treningstider.

Fra 2022 har vi fire 3v3-baner. Disse vil plasseres på skøytebanen når banen er klar. Dersom man søker om treningstid i 3v3-banene vil lagene det gjelder få beskjed om alternativt treningsareal frem til gresset er klart. 

Bruk format G14, ikke G2008

Tidspunkt for perioden man-fre. Kryss av for alle mulige tidspunkt. For treninger i helg kan tidligere tidspunkt velges, spesifiser dette i tekstfelt nedenfor

Fyll kun inn hvis ønske om trening helg

Velg hvor mange dager ditt lag ønsker å trene

Velg alle aktuelle dager. Selv om ditt lag søker om to ukentlige økter kan alle syv ukedager hukes av hvis dere er fleksible på dager

Ved ønske om f.eks hel 11er (Frenningbana) krysses det av for Frenningbana 1-4. Ved å krysse av for f.eks 7er - 1 søker man halv 7er. Krysser man av både 7er - 1 og 7er - 2 søker man full 7er

Periode kan selvsagt forlenges eller forkortes fra oppgitt tidspunkt

Fylles bare ut om du har kommentarer som er relevante for tildeling av treningstid