Skjema fritak salgsdugnad

Fritak salgsdugnad Bambusa

Som standard er alle spillere i yngres- og senioravdelingen i fotballgruppa i Stange Sportsklubb påmeldt klubbens salgsdugnad. Dersom det allikevel ikke er ønske om å delta fylles skjema nedenfor inn.

Ved deltakelse på salgsdugnad blir sum av medlemskontingent og treningsavgift i 2022 på samme nivå som tidligere. Utgangssummen blir høyere, men det gis fradrag ved deltakelse på salgsdugnaden. Treningsavgift faktureres vår og høst, og det gis fradrag ved fakturering høst ved deltakelse på salgsdugnad.

Fullt navn på medlemmet som ønsker fritak fra salgsdugnad

Lag på de(n) som ønsker fritak. Det er mulig å velge flere lag.

Fylles bare inn dersom flere spillere i familien ønsker fritak

Fylles bare inn dersom flere spillere i familien ønsker fritak

Fylles bare inn dersom flere spillere i familien ønsker fritak