Bambusa: Stange Sportsklubbs salgsdugnad

Fra 2022 er Bambusa Stange Sportsklubbs partner for gjennomføring av salgsdugnad. Nedenfor finnes informasjon om dugnaden:

Om posene/pakkene
Det deles ut én pose med sokker vår, og én høst. Hver pose inneholder fem pakker med sokker som selges for 200 kr pr. pakke. Altså 1.000 kr for hele posen. Det er en blanding av hvite og svarte sokker og blanding av dress- og ankelsokker. 

Betaling
All betaling for vårens salgsdugnad skjer til lagets Vipps-konto innen 15. juni. Se oversikt over Vippsnummer nedenfor. Alle betalinger merkes med navnet på selger. Det er opp til medlemmet/de foresatte om de kjøper sokkene selv eller selger videre. Alle betalinger, enten man kjøper selv eller de selges videre, skal skje til lagets Vipps-konto innen 15. juni. 

Fritak
Om du/ditt barn ikke ønsker å delta på salgsdugnaden fyller du inn og sender inn følgende skjema: https://fotball.stangesportsklubb.no/p/65551/skjema-fritak-salgsdugnad

Retur
Retur skjer i mai. Dersom noen som først har mottatt varene ikke ønsker de allikevel, må det avtales retur med lagleder. Lagleder avtaler retur med daglig leder. Kun hele poser kan returneres. Ved retur gis det ikke fradrag i treningsavgift.

Ekstrabestillinger
Om du ønsker å selge mer enn to poser årlig fyller du inn skjema her: https://fotball.stangesportsklubb.no/p/65574/ekstrabestillinger-bambusa 

Ved å selge mer enn to poser gis det fradrag i treningsavgift eller andre medlemsavgifter (f.eks egenandel turneringer der det er aktuelt). Sats for treningsavgifter finnes her: https://fotball.stangesportsklubb.no/p/7626/treningavgift-og-kontigenter

Familierabatt
Familier med mer enn to aktive barn under 18 år i klubben trenger kun selge for to av barna. De øvrige barna som får fritak får samme fradrag i treningsavgift som om de hadde deltatt på dugnaden.

Utdeling
Utdeling skjer fra lagleder i mai og i august/september (info om høstens utdeling kommer). Lagleder vil gi nærmere beskjed om sted og tid for avhenting. Lagleder merker av på utdelt skjema hvem som har hentet ut, og hvem som eventuelt har ønsket fritak/returnert om dette ikke står på skjema utdelt fra klubb. Skjema for hvert lag legges i postkassen på klubbhuset eller sendes på mail til medlem@stangesportsklubb.no

Les mer om Bambusa her: https://www.bambusa.no/