Innkalling til årsmøte 2017

Postet av Stange Sportsklubb den 13. Feb 2017

Stange sportsklubb v/Hovedlaget kaller inn til årsmøte mandag 13. mars 2017

Kl. 18.30-21.00 på Stange Sportsklubbs klubbhus.

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigete
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsmeldinger idrettsåret 2016
  5. Regnskap 2016
  6. Innkomne saker: Frist 26. februar.

Forslag sendes pr mail til Jan Tyriberget (jtyriber@online.no) med kopi pr mail til Torild Jacobsen (torildj@hotmail.com)

  1. Fastsettelse av medlemskontingenter 2017
  2. Budsjett 2017
  3. Vedtektsendringer
  4. Valg
For styret

Torild Jacobsen

Årsmøteinnkalling SSK 2017.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.