Regler bruk av baner:

 • Respekter oppsatte treningstider for banene.
 • Dersom laget som har treningstid på bana ikke benytter hele bana, så spør først før du tar i bruk ledig område.
 • Trener og lagleder må sørge for at egne spillere ikke går ut på bana når andre har treningstid.
 • Når det er satt opp kamp på bana i et lags treningstid, så skal laget som har trening rydde og gå av bana slik at den er tømt og kampklar 5 min før kampen skal starte. Når A-laget har kamp skal de som trener forlate banen 30 minutter før kamp. Lagene som har kamp finner et annet område for oppvarming inntil bana er ledig.
 • Dersom en bane er ledig så kan den benyttes til trening eller oppvarming.
 • Når treningen er ferdig, skal målene flyttes utenfor linjene dersom de ikke skal benyttes av de som har banen etterpå.
 • Når mål skal flyttes så skal de trilles på hjulene.
 • Ved uorganisert trening på ledig bane, er alle velkomne til å delta.
 • Dersom banen er stengt så skal det respekteres.
 • Det er ikke lov å sykle på banene.
 • Det er ikke lov med hund på banene.
 • Det er ikke lov med tyggegummi, snus, røyking eller mat på banene.
 • Søppel kastes i søppeldunkene.
 • Kost av sko før du går ut på kunstgrasbanen.
 • Det er ikke lov å klatre i mål eller nett som er rundt banene.
 • Vi skal ta godt vare på anlegg og utstyr.
 • Husk at som medlem i klubben er du medeier av anlegget.