Politiattest

Krav om politiattest i Stange Sportsklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.Les om ordningen her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Stange Sportsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Daglig leder i Stange Sportsklubb

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger vedkommende får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: - Logg deg inn til politiet sin side https://attest.politi.no/ med elektronisk ID, dvs. Bank ID, Min ID eller Buypass. Fyll ut kontaktinformasjon, og under nedtrekkslistene "Kategori" og "Formål" på den siden, velger du "Frivillige organisasjoner".Du må vedlegge en bekreftelse fra klubben. Ta kontakt med oss hvis du ikke har mottatt den.Så må du laste opp bekreftelsen, som på forhånd er ferdig utfylt av deg med navn og fødselsnummerskrives ut, fylles inn med penn, scannes/tas bilde av, lagres på pc og laste det opp derfra.
Her er vedlegg til søknad

 


2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Stange Sportsklubb. Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med vennlig hilsen

Styret i Stange Sportsklubb