Økonomiplan                                     

Fotballgruppa er en undergruppe i Stange Sportsklubb. Det er hovedlaget som har hovedansvaret for økonomien i klubben og følges opp av daglig leder/ styreleder. 

Fotballgruppa har eget budsjett og regnskap delt inn i følgende avdelinger: Yngres, Senior, Lag. Årets budsjett legges frem på årsmøtet for godkjenning. Medlemskontingent føres på hovedlaget og treningsavgift føres på fotballgruppa.

Klubben har kun en bankkonto. Alle inntekter og utgifter skal via klubbens konti, det inkluderer økonomi på lagsnivå. 

Inntekter fra dugnader som gjøres i fotballgruppa skal inn på klubbens konto. Dette gjelder også dugnader som utføres av enkeltlag. Dersom et lag skal på turnering eller andre aktiviteter som ikke klubben dekker, så skal alle innbetalinger gjøres til klubbens felles konto.

Fakturaer sendes faktura@stangesportsklubb.no

Ved manglende betaling av treningsavgift vil klubben vurdere kampnekt og treningsnekt som konsekvens. Krav kan også oversendes inkasso ved manglende innbetaling etter gjentatte purringer. Inkasso sendes foreldre når det gjelder spillere under 18 år, og direkte på medlemmet for de over 18.

For øvrig henvises det til Stange Sportsklubbs økonomihåndbok.