Fotballgruppas visjon

Klubben for alle, i nærområdet

Klubbens visjon er å være en positiv bidragsyter til sitt nærmiljø, og bidra med et godt fotballtilbud til barn og ungdom i nærområdet.

Fotballgruppas verdier

Respekt: Vi skal ha respekt for hverandre. Det gjelder innad i laget, respekt for trenere, lagledere, dommere, motspillere, alle vi møter på og utenfor banen. Vi skal også ha respekt for regler, retningslinjer, anlegg og utstyr.

Mestring: Vi ønsker at alle våre fotballspillere skal oppleve mestring, uavhengig av ferdigheter og nivå. Å mestre enten alene eller sammen med andre gir stor glede, trivsel og begeistring. Mestring styrker selvfølelsen.

Samhold: I fotballen er vi del av en klubb og del av et lag. Alle er velkomne og skal inkluderes i vårt sosiale fellesskap. Vi skal ha fokus på det positive, rose og støtte hverandre, og vi skal holde sammen i medgang og motgang.

Glede: Fotball er gøy! Vi skal ha fokus på at alle skal ha det gøy på bana, og få en positiv opplevelse sammen med laget sitt. Glede skaper motivasjon og ståpåvilje.

Trivsel: Alle verdiene over er grunnleggende for å skape trivsel blant alle våre medlemmer. Hvis man blir respektert og respekterer andre, opplever mestring og samhold, og man har det gøy, da vil man trives i Stange Sportsklubb. Når man trives vil man fortsette å stille opp for laget og klubben.

NFFs verdier

Trygghet: Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering.

Glede: Glede skal prege alle aktiviteter på alle nivåer - trening, konkurranser og det sosiale livet rundt fotballen.

Respekt: Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena.

Likeverd: Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotballen.