Dugnader 


For at flest mulig kan drive med idrett lengst mulig, og med gode fasiliteter og gode sportslig og sosiale tilbud, er klubben avhengig av dugnadsinnsats. Klubben har derfor flere dugnader gjennom året for å holde kostnadene så lave som mulig. Dugnad er en flott sosial arena og viktig for integrering. Dugnad skal være gøy og vi setter pris på alle som bidrar med dugnadshjelp. DU bidrar til at mange barn, unge og voksne kan få mye glede av idretten. TUSEN TAKK! 👏😍💪❤️


Kioskvakter

Den største dugnaden for yngres avdeling er kioskvakter. Kioskvaktene fordeles så likt som mulig mellom lagene, utifra hvor mange spillere de har. I tillegg til vanlige seriekamper skal kiosken bemannes ved turneringer. Når kioskvaktene er fordelt mellom lagene vil lagleder motta informasjon om hvilke vakter de skal ha, samt instrukser for kioskvakten. Lagleder fordeler vaktene på de foresatte som ikke er trenere/ lagleder for laget. Dersom tildelt vakt ikke passer må den som har fått vakten selv sørge for å få byttet den, og gi beskjed til lagleder. Ved behov kan man også bytte vakter med andre lag. Vær forberedt på at det kommer endringer av kamper som også fører til endringer i kioskvaktlisten. 


Klubbdugnader

Det kan også være behov for noen anleggsdugnader. Lagleder vil få informasjon når datoer bestemt for dette. Lagleder videresender informasjon om dugnaden til lagets foresatte/spillere. Gjennom året har man noen større dugnader, som rigging for Stangedagene og julebord i Stangehallen. Dette gir gode inntekter til klubben, noe vi er helt avhengige av for å drive en sportsklubb. Det er viktig at alle kan bidra!


Salgsdugnad

Fra 2022 er klubbens salgsdugnad sokker fra Bambusa. Mer info kommer via lagenes lagledere.


Inntektene

Inntektene fra kioskvakter og andre felles dugnader for yngres avdeling går til budsjettet for yngres. Ved behov for økonomisk støtte til lagene søkes det direkte til klubben. 

Inntektsbringende arbeid direkte til laget skal være godkjent av klubben på forhånd. Dersom det er planlagt dugnad for laget kontakt post@stangesportsklubb.no med kort info om tidspunkt for dugnaden og hva pengene skal brukes til. Det gis rask tilbakemelding på dette og vil i de aller fleste tilfeller være helt uproblematisk. Men det er viktig for klubben å ha oversikt over hva lagene planlegger. Det er uheldig om f.eks flere lag skal ha kakelotteri samme helg, og det er uheldig om klubben planlegger en fellesdugnad på anlegget hvis mange lag er opptatt med dugnader. Alle må bidra med god informasjonsflyt.