Salg av lodd fra NFF Fotball-Lotteriet

https://www.fotball-lotteriet.no/

I Stange Sportsklubb er medlemskontingent, treningsavgift og tilskudd viktige inntektskilder, men vi er avhengig av mer for å tilby et godt tilbud for alle og for å holde nivået på treningsavgifter nede slik at ingen blir ekskludert. Vi har derfor hatt en årlig salgsdugnad i flere år hvor vi tidligere har solgt produkter fra Enjoy og Explendo. Fra 2020 er det lodd fra NFFs lotteri som gjelder.

Hver spiller får av lagleder utdelt 30 lodd som selges for 30 kr pr. stykk. Familier får maks 50 lodd uansett hvor mange barn man har i klubben. Faktura kommer med loddene og forfaller noen uker etter man har mottatt loddene slik at man har mulighet til å selge loddene før fakturaen skal betales.

Ved retur av lodd kontakter man lagleder. Fakturaen blir kreditert så snart vi har mottatt loddene og varslet NFF Fotball-Lotteriet. Om man ikke skal delta i salgsdugnaden må alle lodd returneres, med mindre man har fått feil antall. Hvis man f.eks har fått 50 lodd, men ikke har noen aktive søsken i klubben, kan man returnere 20 lodd. 

Er det noe du lurer på kan du ringe direkte til Fotball Lotteriet (69 27 58 70). 

Du som selger skal IKKE gi ut nye lodd som gevinst. Alle vinnerlodd skal sendes inn til lotteriet, slik at gevinst blir tilsendt i posten (se informasjon på loddets bakside).
Loddene er gyldige frem til 31.12.21. 
 

Takk for innsatsen, og lykke til med salget!