Treningsavgift og medlemskontingent

Følgende satser er gjeldende for 2022.

Medlemskontingent er redusert med 450 kr for aktive siden 2021. Treningsavgift økes med 450 kr. 

Totalsum for medlemskontingent og treningsavgift forblir den samme som i 2021 ved deltakelse på salgsdugnad.

Eksempel på utregning medlemsavgifter i 2021: 

U7 betalte 500 kr i medlemskontingent og 1300 kr i treningsavgift i 2021, totalt 1800 kr. Sum treningsavgift og medlemskontingent er i 2022 2900 kr, men det gis et fradrag på 1100 kr ved deltakelse salgsdugnad vår og høst. Totale medlemsavgifter i 2022: 1800 kr.

Dersom man ønsker å selge flere sokker enn kravet i salgsdugnaden, kan dette bestilles her. Det gjøres da ekstra fradrag i treningsavgift (500 kr pr. pose).

Kontigent
Medlemskontingent
50 kr
Treningsavgifter
U7 2850 kr uten deltakelse salgsdugnad
1750 kr etter fradrag salgsdugnad
U102950 kr uten deltakelse salgsdugnad
1850 kr etter fradrag salgsdugnad

U12 3250 kr uten deltakelse salgsdugnad
2150kr etter fradrag salgsdugnad

U14 3750 kr uten deltakelse salgsdugnad
2650 kr etter fradrag salgsdugnad

U16 4050 kr uten deltakelse salgsdugnad
2950 kr etter fradrag salgsdugnad

Senior herrer & damer 4750 kr uten deltakelse salgsdugnad
3650 kr etter fradrag salgsdugnad

Old boys1650 kr


For å få delta på treninger og kamper for SSK må disse avgiftene være betalt.

Medlemskontigent og treningsavgift dekker bl.a.:

  • Leie av baner og haller utenfor sesong.
  • Forsikring av spillere
  • To cuper pr. sesong
  • Vedlikehold av baneanlegg
  • Honorar til dommere
  • Utstyr
  • Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte.