Treningsavgift og medlemskontingent

Følgende satser er fastsatt av fotballgruppas årlige møte og klubbens årsmøte (oppdatert 2021):

Kontigent
Medlemskontingent, aktiv

Medlemskontingent, støtte

Medlemskontingent, redusert
500 kr

250 kr

50 kr
Treningsavgifter
U7 1300 kr
U101400 kr
U12 1700 kr
U14 2200 kr
U16 2500 kr
Senior herrer & damer/G19 3500 kr
Old boys 1200 kr

Normalt deles treningsavgiften opp i to terminer. 

For å få delta på treninger og kamper for SSK må disse avgiftene være betalt. Det gis ingen søskenmoderasjon.

Medlemskontigent og treningsavgift dekker bl.a.:

  • Leie av baner og haller utenfor sesong.
  • Forsikring av spillere.
  • To cuper pr. sesong
  • Vedlikehold av baneanlegg
  • Honorar til dommere
  • Utstyr
  • Ellers annet som trengs for å drive fotballgruppa på en god måte.


Levert av IdrettenOnline