Årsmøte SSK fotball

Årsmøte SSK fotball


Arrangør: Styret fotball

Tid


Sted: Stange idrettspark, klubbhuset


Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Årsmeldinger

5. Innkomne forslag/saker – frist forslag: 2. februar 2016

6. Revidert regnskap

7. Budsjett 2016

8. Valg v/valgkomiteen

- valg av leder, styremedlemmer og medlem valgkomite


Frist for frasigelse av verv: 28. januar til valgkomiteen v/Vegard Fikke, fikke@online.no


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.